Logo
07:00 - 14:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. O NÁS
  3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi firmou VOMAPLAST s.r.o., IČ: 26959178 (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "kupující").

1. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím

Prodávající:

VOMAPLAST s.r.o. , Malý Beranov 107, 586 03 Jihlava 3

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným

IČ:26959178

DIČ:CZ26959178

Provozovna a obchod:

Název:   VOMAPLAST s.r.o.

Provozovna :  Strojírenská ulice 1, 586 01 Jihlava

Prodávající je právnická osoba:

Zápis OR: Spisová značka: C 48202 vedená u Krajského soudu v Brně

Firma je plátcem DPH.

Kupující

je zákazník, který učiní objednávku, tj. koncový uživatel. Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (fakturách).

Zboží

Zboží, které je předmětem smluvního vztahu, jsou produkty s dlouhodobou trvanlivostí. Zboží je prezentováno na webových stránkách internetového obchodu vždy fotografií a popisem a cenou.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, které nejsou výslovně upravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964  Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Povinnost prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodržovat obecně právní zákony a ustanovení v rámci naplnění smluvního vztahu. Povinností prodávajícího je splnění závazku k dodání zboží za podmínek existujících v době objednávky kupujícího.

3. Povinnost kupujícího

Povinností kupujícího jako jedné ze smluvních stran je splnění závazku k odebrání a zaplacení dodaného zboží. Povinností kupujícího je poskytnout prodávajícímu všechny potřebné dokumenty a informace tak, aby bylo umožněno prodávajícímu provést služby v rámci tohoto smluvního vztahu. Kupující tímto zaručuje úplnost a přesnost všech informací poskytnutých prodávajícímu pro účely tohoto smluvního vztahu.

4. Smluvní vztah

Kupujícímu vzniká povinnost se před závazným potvrzením objednávky seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující přijímá veškerá ustanovení těchto VOP potvrzením své objednávky.  Prodávající potvrdí přijetí této objednávky.  Smluvní vztah vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím stejnou cestou, kterou byla učiněna.

Informace  o zboží a platbě /faktura/ budou podle ustanovení §  55 odst.  6 obč. zákoníku v písemné formě vždy připojeny ke zboží.

Vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího přechází až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

5. Ukončení smlouvy - smluvního  vztahu, odstoupení od smlouvy

5.1. - Ukončení smlouvy ze strany kupujícího

V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  Podrobný výklad viz. článek č. 8. Záruky, reklamační řád.

5.2. - Ukončení smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo zboží není momentálně dostupné.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet do 7 dnů.

5.3. - Doba platnosti nabídky nebo ceny

Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, je vymezena uveřejněním nabídky či ceny na internetových stránkách. Změna ceny zboží platí po dobu jejího uveřejnění na internetových stránkách.

» Platební a dodací podmínky

1. Platební podmínky

Cena každého výrobku je v e-shopu uváděna vždy bez DPH. V uváděné ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravné, které bude účtováno podle aktuálního ceníku přepravní společnosti.

Platba za objednané zboží je realizována třemi způsoby (dobírka, platba předem na účet, platba v hotovosti při osobním převzetí zboží ve skladu firmy) Náklady spojené s objednáním zboží na těchto internetových stránkách (náklady na internetové připojení) nese kupující. Ostatní náklady nese prodávající.

Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu nese v plné výši kupující. Cena za dopravné je uváděna samostatně .

2. Dodací podmínky

2.1. - Způsob dodání zboží

Zboží je dodáváno kupujícímu přepravní společností nebo adekvátní dopravou, se kterou je kupující včas obeznámen. Prodávající garantuje doručení zásilky dle sjednané dodací doby. Kupující je povinen bezprostředně při přebírání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost či neúplnost zboží) dle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V takovém případě je nutné sepsat s přepravcem reklamační protokol, pod který se oba, jak kupující, tak přepravce podepíší.

2.2 - Dodací lhůty

V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5-ti pracovních dnů. Dodací lhůta je do 24 hodin od předání zásilky přepravci. Kupující svou objednávkou přijímá tyto dodací podmínky. Pokud prodávající z mimořádných důvodů nebude moci dodací lhůty dodržet, neprodleně to oznámí kupujícímu a vyžádá si jeho souhlas se změnou dodací lhůty. Pokud kupující se změnou dodací lhůty nesouhlasí, objednávka je tímto zrušena.

Zasíláme zboží jen po ČR, do zahraničí nezasíláme

1.1. - Odstoupení od Kupní smlouvy

Podmínky odstoupení od Kupní smlouvy jsou stanoveny v § 53, odst. 7 - 10 Občanského zákoníku:

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:

a) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání,

c) na dodávku, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, nebo výrobek samotný již použil.

(9) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

1.2. - Vrácení zboží:

Nepoužité zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od koupi v původním neporušeném obalu bez známek opotřebování, užití zboží či poškození obalu.

Vrací se plná částka za zakoupené zboží, které zákazník vynaložil při koupi zboží. Pokud zboží při vrácení bude opotřebené či poškozené, částka se poníží o odpovídající hodnotu poškození nebo opotřebení. Pokud zboží bude poškozené natolik, že nebude moci být uplatněn jeho další prodej, peníze se nevrací vůbec. Toto zboží si zákazník může vyzvednout na naší provozovně či nechat zaslat zpět na vlastní náklady. Částka nákladů za dopravu, která vznikne při vrácení zboží, se nevrací a zákazník si je hradí plně sám.

2. Záruky na zboží

Záruční podmínky:
Prodávající neposkytuje žádné další garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách internetového obchodu, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.

Délka záruky na zboží
Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční doba. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Standardní zákonná záruční lhůta činí 24 měsíců.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí tak, aby zjistil veškeré závady.

Reklamace zboží
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.  Reklamace se vyřizují na adrese provozovny prodávajícího: VOMAPLAST s.r.o.  Provozovna :  Strojírenská ulice 1, 586 01 Jihlava, tel: 567 311 776

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.  Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ji ani reklamovat.

Informace uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od prodávajícího v písemné podobě.

Reklamační řád je spolu s obchodními podmínkami uveřejněn na webových stránkách internetového obchodu.

Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s výše uvedeným reklamačním řádem.

Logo
Vomaplast s.r.o.
Houzar Jan
07:00 - 14:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz